Õppematerjalid

Treenerite eetikakoodeks

Üldainete õppematerjalid

Üldainete õpikud EKR 3 , EKR 4 , EKR 5

Kergejõustiku õppematerjalid

Kergejõustiku õpikud EKR 3, EKR 4 , EKR 5 I osa , EKR 5 II osa

NB! Treeninguõpetuse, treeningu planeerimise ja juhtimise ning kergejõustikualade tehnikaga seonduvad põhilised mõisted leiate õpiku EKR 5 taseme II osast. 

Harjutuste kirjeldamisel on abiks "Võimlemise sõnavara".

Õpikud on Eesti Kergejõustikuliidu sekretariaadis saadaval ka paberkandjal.

Materjale ja artikleid kergejõustikualade kaupa:

Praktilise treeningu konspekti näidis

Treeningugrupi ettevalmistuse plaani näidis

Sportlase meso- ja mikrotsükli plaanide näidised

Täiendmaterjalid

IAAfi materjal sportlaste toitumisest

Mänge ja harjutusi lastetreenerile ja kehalise kasvatuse õpetajale
I osa, II osa, III osa, IV osa

NB! Võistlusmääruste muudatusi alates 1.11.2017 - koostanud Peeter Randaru

Tiina Torop "Koordinatsioon laste treeningus"

Harry Seinberg "Tunne oma pöida" 

Andres Laide "Treening vigastusperioodil Kaarel Ernitsa näitel"

Marika Manglus "Tõke kui huvitav treeningvahend"

"Pöiaharjutused" - Spordimeditsiini SA, SportEst.

Tiina Torop. Soojendus kergejõustikutreeningul, Eesti Kergejõustikuliit, 2009

TV 10 Olümpiastarti koolituste materjale

 

Rahvuskoondise kandidaatide ja treenerite infopäev 2.06.2016:

"Võistlusmäärused - sportlase sõbrad või vaenlased?" - koostanud Peeter Randaru, IAAFi litsentsiga kohtunike koolitaja

TLÜ loengusarja "Treeni teadlikult" 2016. a. kevadsemestri videod:

Vanemad videod: http://www.tlu.ee/et/Loodus-ja-terviseteaduste-instituut/Taiendkoolitused/Videoloengud

 
Praha sise-EMi kokkuvõtte (31.03.2015) materjalid
 
Sõna saab kogenud treener ...