Juhatus

Liidu tegevust juhib 7-13 liikmeline Juhatus. Juhatus valitakse presidendi poolt esitatud koosseisus neljaks aastaks, sealjuures otsustab Volikogu presidendi poolt esitatud Juhatuse liikmete koosseisu valimise või selle valimata jätmise ühtse tervikliku meeskonnana. IAAF`i Nõukogu (Council) ja/või EAA Nõukogu (Council) liikmeks olev Eesti kodanik kuulub vastava nõukogu liikmeks oleku perioodil tema nõusolekul juhatuse koosseisu ex officio (ametiseisundi tõttu).

Juhatuse liikmed esindavad liitu kõikides õigustoimingutes ühiselt, välja arvatud president, kes esindab liitu ainuisikuliselt. Juhatuse liige ei või oma kohustuste täitmist panna kolmandale isikule.

Eesti Kergejõustikuliidu juhatus

Kinnitatud volikogu poolt 24.03.2017. Volitused kehtivad kuni 2021. aasta kevadvolikoguni.

President    
Erich Teigamägi erich@ekjl.ee 505 2514
     
Liikmed    
Mart Einasto mart.einasto@gmail.com 5331 9302
Gerd Kanter kanter.gerd@gmail.com  
Kadri Kivine elite@online.ee 522 8688
Harry Lemberg harry.lemberg@ut.ee 737 5370
Mati Lilliallik mati@jooks.ee 521 3331
Raido Mägi raido.magi@tartukalev.ee  
Toomas Mälberg toomas.malberg@magnussonlaw.com  
Urmo Raiend urmo@stamina.ee 501 9572
Rein Sokk rein.sokk@gmail.com 506 1102
Jaak Vettik jaak.vettik@mail.ee 528 3122


Loe juhatuse kohta täpsemalt põhikirjast.